Offerte

Vragen? Bel +31 (0)6 22 93 58 96

Specialisten in het recyclen van pleziervaartuigen

Full EMCI certified yacht recycler

Stap 1

objectbeoordeling

Stap 2

opstellen plan

Stap 3

logistiek

Stap 4

demontage

Stap 5

recycling

Uw boot, uw zorg

Een onderschat en groeiend probleem

 

Aan alles komt een eind. Ook aan het ‘leven’ van uw boot. Mogelijk is uw schip te oud of zelfs onveilig. Er is veel onderhoud nodig, de kosten blijven stijgen, terwijl u niet of nauwelijks meer met de boot vaart. Of u probeert hem al jaren te verkopen, maar er dient zich geen koper aan. Naar schatting zijn er in Nederland 25.000 schepen die in deze fase verkeren. Wat eens uw trotse bezit was, verwordt langzaam tot een bootwrak. U vraagt zich af: hoe kom ik van mijn oude boot af?

 

Uw boot, onze zorg

Laat nu een adequaat recycleplan opstellen

 

Stichting Jacht Recycling biedt de oplossing voor oude of verwaarloosde boten. Wij voeren uw boot af en ontmantelen hem. Wij gaan als volgt te werk. U biedt uw sloopboot voor inname aan. Namens Stichting Jacht Recycling inventariseert een expert wat er nodig is om deze boot te slopen en te recyclen. De expert stelt een plan op en na akkoord gaan wij voor u aan de slag.
Nadat de boot is gerecycled ontvangt u een certificaat waarin staat dat het vaartuig is ontmanteld en alle restproducten op verantwoorde manier zijn gerecycled. Wij werken volgens de daarvoor geldende Nederlandse en Europese normen.

Stichting Jacht Recycling ontzorgt! Wij nemen het totale traject, van berging tot recycling, op ons. Wacht niet te lang met het afvoeren van uw oude boot. U loopt de kans aansprakelijk gesteld te worden voor bijvoorbeeld milieuschade. De kosten van milieu- en/of gevolgschade bij te late actie kunnen behoorlijk oplopen.